လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Mission)


(၁)   မသင်မနေရအခမဲ့မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာရေးအတွက် အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရန်။

(၂)    ကျောင်းပညာမသင်ယူနိုင်သော ကလေးသူငယ်များအတွက် ကျောင်းပြင်ပပညာရေး လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရန်။

(၃)   မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာသင်ယူမှု အခွင့်အလမ်း နည်းပါး သော မသန်စွမ်းကလေးများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရန်။

(၄)   ကျောင်းအခြေပြု မူလတန်းကြိုပညာရေးအတွက် လိုအပ်သော အဆောက်အဦး ပရိဘောဂများ၊ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ၊ ဆရာ/မများခန့်ထားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်။

(၅)   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံပညာသင်ရိုးသစ်အရ အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ဆရာ/မများဖြစ်လာ စေရေးအတွက် သင်တန်းများပေးရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

(၆)   အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် တိုင်းရင်းသားဘာသာသင်ကြားနိုင်သော ဆရာ/မများ ဖြည့်ဆည်းခန့်ထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

(၇)   အရည်သွေးပြည့်ဝသော ကျောင်းအုပ်ကြီးများ၊ ဆရာ/မများ ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်၊ ကျွမ်းကျင်၍ စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်မပျက် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

(၈)   ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျောင်းသားအားကစား ပြိုင်ပွဲများ အနုပညာနှင့်ပတ်သက်သော အဆို၊အက၊အတီးပြိုင်ပွဲများ ပညာရေးပြက္ခဒိန် အရ ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများပြပွဲပြိုင်ပွဲများ အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်မှု များဆောင်ရွက်ရန်။

(၉)   ICT ပညာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် e-government စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးအတွက်စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ရန် ICT နည်းပညာ ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန် တတ်ကျွမ်းစေရန် PGDMA ဆရာ/မများအားသင်တန်းပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

(၁၀) အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် လိုအပ်ချက်ရှိသော စာကြည့်တိုက်၊ သိပ္ပံလက်တွေ့ ခန်းများ Language Lab များဆောက်လုပ်ပေးရန်၊ သိပ္ပံခန်းသုံးကိရိယာများ ဓာတုပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။

(၁၁) အန္တရာယ်ရှိသောကျောင်းဆောင်များ၊ ကျောင်းသားဦးရေအရ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ် ပေးရန်လိုအပ်သော ကျောင်းဆောင်များ၊ ဥပတိရုပ်မကောင်းသည့် ကျောင်းများ အတွက် ကျောင်းဆောင်သစ်များ ဆောက်လုပ်ပေးရန်/ပြုပြင်ရန်နှင့် ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်။ 

(၁၂)  အခြေခံပညာရေးဖွဲ့စည်းပုံစနစ်သစ် KG+5-4-3 အရလိုအပ်သော အဆောက်အဦး ပရိဘောဂများနှင့်ဆရာ/မများဝန်ထမ်းတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန်။