စီမံဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ဒေါက်တာကျော်စိုးနိုင်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)၀၉-
ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)၀၉-
ဒေါ်ရီရီဟန်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဝန်ထမ်း)၀၉-
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(လွှတ်တော်)၀၉-
ဉီးလှိုင်မြင့်ဉီးစီးအရာရှိ(စီမံ)၀၉-
ဒေါ်အေးသီရိမွန်ဉီးစီးအရာရှိ(မြေယာ/မှုခင်း)၀၉-
ဒေါ်နီလာအောင်ဉီးစီးအရာရှိ(ခန့်/တိုး/ပြောင်း)၀၉-
ဒေါ်လှစန္ဒာစိုးဉီးစီးအရာရှိ(ပင်စင်/ဝန်ထမ်းကောင်း/ခွင့်)၀၉-
ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းဉီးစီးအရာရှိ(လွှတ်တော်/အဖွဲ့အစည်း)၀၉-
၁၀ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းဉီးစီးအရာရှိ(စည်းဝေး/မှတ်တမ်း/ခမ်းနား)၀၉-